דיור מוגן – קריית גת

יח"ד

מבנה בן 9 קומות מעל 2 קומות חניה

350 יח"ד דיור מוגן בשטח של 26,000 מ"ר

קריית גת - דיור מוגן
Scroll to Top