לכל הזוכים בהגרלה מחיר מטרה של גרופית בסירקין –
הפרויקט נמצא בהליכי תכנון ואין לנו מידע בשלב זה

פרוייקטים

01

מגורים

02

התחדשות עירונית

03

מסחר, תעשייה ומשרדים

חברת הבניה גרופית מביאה עמה

מעל ארבעים וחמש שנה של ותק וניסיון

נסיונה רב השנים והאיתנות הכלכלית של גרופית, מאפשרים לה לקחת חלק במימוש עתידם וחלומותיהם של לקוחותיה ומשפחותיהם.

בונים עתיד מעל 48 שנה
Scroll to Top