מסחר, תעשייה ומשרדים
בשיווק והקמה

Natzrat.4

25,000 מ"ר

גלילה למעלה