מגורים - מאוכלסים

66 יח"ד

403 יח"ד

112 יח"ד

188 יח"ד

Scroll to Top