צנחנים - רחובות

יח"ד

4 בניינים : 3 בניינים בין 10 ל-12 קומות.
בניין 1 בין 15 ל-18 קומות.
220 יח"ד, חניון תת קרקעי.

הצנחנים 6 Min
Scroll to Top