פתח תקווה

מתחם קפלן

פתח תקווה

מתחם קפלן

192 יח"ד

קפלן - פתח תקווה

192 יח"ד

קפלן - פתח תקווה

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט

קפלן, פתח תקווה, Israel