כרמיאל

כרמיאל

270 יח"ד

שיווק הפרוייקט הסתיים.

270 יח"ד

שיווק הפרוייקט הסתיים.

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט