ירושלים

גילה

ירושלים

גילה

246 יח"ד

הסתיים שיווק הפרוייקט

246 יח"ד

הסתיים שיווק הפרוייקט

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט

גילה, ירושלים