אשקלון

אשקלון

76 יח"ד

שיווק הפרוייקט הסתיים.

76 יח"ד

שיווק הפרוייקט הסתיים.

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט