אשקלון

אשקלון

3,000 מ"ר

3,000 מ"ר

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט