אשקלון

אשקלון

192 יח"ד

192 יח"ד

צפו בקטע וידאו מהפרויקט

תוכניות הפרויקט